«« Maandeditie #5 Lezen in de winter
Begin

Maandeditie #6 Het is altijd lente

directe link naar dit bericht link naar de reacties rubriek: maandeditie

In de week dat temperatuurrecords worden gebroken lijkt het voortaan altijd lente te zijn. En rokjesdag. Het moet toch niet gekker worden. De nieuwe maandeditie komt uit, met heet nieuws

De Maandeditie nieuwsbrief
despinoza.nl - over de nederlandse filosoof Benedictus de Spinoza

Welkom bij De Maandeditie, de onregelmatig verschijnende nieuwsbrief van despinoza.nl. In deze editie de volgende onderwerpen:
  • Recensies: wie waren de schrijvers van het Oude Testament? Karel van der Toorn over de ambachtslieden, schrijvers van beroep en schrijvers van de profetieën.;
  • Vraag en antwoord - lezersvragen;
  • Spinoza's teksten: een overzicht van de teksten van Spinoza;
  • Spinoza in de media: met stukken uit een hoorspel, een documentaire, en Amsterdam Wereldboekenstad 2008;
  • Berichten over Google Maps, blasfemie en meer...
De redactie wenst alle lezers alvast een goede zomer.

Laatst toegevoegde recensies

10 april 2007

Professionals en de bijbel

De auteurs van het Oude Testament waren profeten noch bevlogen charismatici, maar ambachtslieden, schrijvers van beroep. De verschillende stijlen van de profeten waren Spinoza ook al opgevallen in zijn Theologisch Politiek Traktaat. Daar schrijft de wijsgeer in hoofdstuk 2, [9]:

"Voorts verschilde de stijl van de profetie naar de mate van welsprekendheid van iedere profeet. De profetieën immers van Ezechiël en Amos zijn niet in een verfijnde stijl geschreven zoals die van Jesaja en Nahum, maar eerder in een ongevormde. Als iemand die de Hebreeuwse taal kent dit nader wil onderzoeken, moet hij maar eens enkele hoofdstukken van verschillende profeten met elkaar vergelijken die dezelfde stof behandelen, dan zal hij een groot verschil in stijl bemerken."

Karel van der Toorn ontnuchtert een romantische visie op bijbelschrijvers. Hij vertelt hoe de geschreven tekst het uiteindelijk won van de mondelinge overlevering: wie schrijft die blijft.
De recensie is van de hand van Cokky van Limpt en komt uit Trouw.

Lees verder "Professionals en de bijbel" »

23 februari 2007
'The Cambridge companion to Spinoza'

De "Cambridge companion to Spinoza" neemt een bijzondere plaats in onder de boeken over Spinoza. Het bevat essays van Wim Klever, Jonathan Bennet, Margaret Wilson, Alan Gabbey, Michael Della Rocca, Don Garret, Edwin Curley ("Kissinger, Spinoza and Genghis Khan"), Alan Donagan, Richard Popkin en Pierre-Francois Moreau. De recensie is afkomstig uit de Reason Papers en van de hand van Mark T. Conard.

Lees verder "The Cambridge companion to Spinoza" »

28 januari 2007
Nu of nooit: Directe Democratie

Venijnig, zo laat Wim Klevers laatste boek zich omschrijven. In “Met oude Grieken, Van den Enden en Spinoza naar echte directe democratie” geeft hij concrete en precieze voorstellen voor de ontwikkeling van een politiek bestel, dat de problemen van het huidige op kan lossen. Het boek is de herziene en uitgewerkte tweede druk van 'Democratische Vernieuwing' uit 2003. Een recensie, of eerder: samenvatting.

Lees verder "Nu of nooit: Directe Democratie" »

11 januari 2007
De mens als schipbreukeling

In het Christelijk Opinieweekblad Tertio besteed Herman de Dijn aandacht aan Spinoza’s inleiding tot de filosofie. Ethiek als verhuiskunde van Theo Zweerman.

Lees verder "De mens als schipbreukeling" »


Vraag en antwoord

De filosofie van Spinoza is toepasbaar binnen veel verschillende thema's. De reeks "Mededelingen vanwege Het Spinozahuis" laat dat al zien: van Einstein tot bijgeloof, van emotie-onderzoek tot de liefde voor God, het wordt allemaal behandeld.

Op de website is daarom een Vraag & Antwoord sectie toegevoegd. Lezers kunnen via het e-mailadres vraag@despinoza.nl hun vraag opsturen, waarna de redactie zo goed mogelijk het (of een) antwoord er bij zoekt. De volgende vragen zijn al behandeld:

  • Menselijk Geluk? Een lezer vraagt wat Spinoza's opvatting is over menselijk geluk.
  • Wapenbezit? Spinoza staat bekend als een vredelievend mens. Een enthousiaste lezer vraagt zich dan ook af of Spinoza voor algemeen wapenbezit was? Zijn die twee zaken met elkaar te rijmen? Een antwoord dat in gaat op ons staatsbestel en de definitie van wapens.
  • Goethe, Spinoza en Faust? Wat is de invloed van Spinoza op Goethe - en op welke wijze is dit zichtbaar in zijn Faust II? Een vraag zonder eenvoudig antwoord, want zoals Spinoza dronken was van God, was Goethe dronken van Spinoza.

Heb jij dus een vraag over Spinoza? Stel hem via vraag@despinoza.nl!


Spinoza's teksten

De Ethica is pagina voor pagina te lezen via de volgende links: Voorblad, Deel I , Deel II , Deel III , Deel IV en Deel V . Er staat ook een pdf online . Ook de Korte Verhandeling staat op de site en de Verhandeling over de verbetering van het verstand. Verder is van de Politieke Verhandeling de engelstalige versie beschikbaar.
Aan de beschikbaarheid van andere teksten wordt nog gewerkt, inclusief de brieven. De laatste in de vertaling van W. Meijer, uit augustus 1897.
  


Spinoza in de media

[1] Hoorspel
In 1972 zond de NCRV een hoorspel uit over Spinoza: "Gesprekken op de grenslijn." Dit hoorspel, geschreven door Theun de Vries, behandelt in een aantal scenes het leven van Spinoza. Rode draad is de conversatie tussen Spinoza en zijn vroeg overleden moeder Hannah Deborah. Luister naar een aantal delen:

In de laatste 50 jaar is een aantal malen op radio & tv aandacht besteed aan Spinoza. Het Nederlands instituut voor Beeld en Geluid beheert het radio- en televisiearchief van de publieke omroep. Via hen zijn deze opnames te bestellen. De kosten zijn echter wel hoog: de factuur voor het boven genoemde hoorspel bedroeg € 38,49, waarvan € 3,35 licentiekosten aan de NCRV, en maar liefst € 6,00 voor twee blanco CD's. Ter informatie: dergelijke CD's kosten niet meer dan € 0,20 per stuk!
Enfin, geïnteresseerden in het hoorspel kunnen contact opnemen met de redactie.

[2] Documentaire
Begin maart zijn in Nederland opnames gemaakt voor de documentaire "The Great Philosophies of the World. Spinoza" De documentaire zal rond juli zijn afgerond. 

[3] Amsterdam Wereldboekenstad
Amsterdam is door Unesco uitgeroepen tot"Wereldboekenstad 2008" De voorbereiding voor deze gebeurtenis zijn in volle gang. Op 23 april aanstaande vindt in de Raadzaal van het Stadhuis tussen 14:00 - 16:00 uur de presentatie plaats. Daar worden de Iconen bekend gemaakt die zijn uitgekozen. Die Iconen zijn Annie M.G. Schmidt, Anne Frank en .. Benedictus de Spinoza! Een prima opsteker voor het Spinozisme en voor de gemeente Amsterdam een goede aanleiding om dat gedenkteken voor Spinoza op te richten!


Laatst toegevoegde berichten

8 maart 2007

Google Map: Spinoza plaatsen

Via Google Maps is een overzicht gemaakt van plaatsen die naar Spinoza verwijzen. Van Amsterdam, via Voorburg naar Den Haag. Download de Google Map.

Lees verder "Google Map: Spinoza plaatsen" »

25 februari 2007
De blasfemie van de ontkenning 

’Ontkenning’ is de afgelopen twee decennia uitgegroeid tot het eenentwintigste-eeuwse equivalent voor ketterij. Sceptici die vragen hebben gesteld bij de officiële verklaringen van '911' zijn zich ter dege van dit probleem bewust. Ook Spinoza koos (verstandig!) voor het niet publiceren van de Ethica bij zijn leven. En wie bijvoorbeeld sceptisch staat tegenover de milieuwijsheid van tegenwoordig wordt al snel op een lijn gezet met ontkenners van de Holocaust. Deze seculiere inquisitie staat het vrije denken in de weg, betoogt de socioloog Frank Furedi in dagblad Trouw. De vrije meningsvorming wordt hoe langer hoe meer beperkt..

Lees verder "De blasfemie van de ontkenning...'" »

21 februari 2007
Een standbeeld of monument

Amsterdam, die mooie geboortestad van Spinoza, ontbeert een monument voor deze grote denker. Dat is spijtig, zeker omdat Benedictus zich Amsterdammer noemde. Tijd voor aktie, is de mening van de Amsterdamse Spinozakring.

Lees verder "Een standbeeld of monument" »


Dit is De Maandeditie, een onregelmatig verschijnende nieuwsbrief van www.despinoza.nl. Inhoud, layout, uitvoering: redactie@despinoza.nl. De Maandeditie kan input van lezers gebruiken. Laat daarvoor je bericht of agendapunt weten aan de redactie. Alles uit deze uitgave is voor overname beschikbaar. Bronvermelding wordt op prijs gesteld.

Stuur deze e-mail door aan geïnteresseerden!!
Aanmelden op de nieuwsbrief kan door een 'subscribe' e-mail te sturen.
Afmelden kan door een 'unsubscribe' e-mail te sturen.

Plaats een reactie


Reacties

Aanbevolen

Powered by
Movable Type 4.1