«« Maandeditie #4
Begin
Maandeditie #6 Het is altijd lente »»

Maandeditie #5 Lezen in de winter

directe link naar dit bericht link naar de reacties rubriek: maandeditie

Het heeft even geduurd voordat het zover was, maar nu lijkt het dan toch te gebeuren. Het wordt winter. Tijd voor een nieuwe Maandeditie.

De Maandeditie nieuwsbrief
despinoza.nl - over de nederlandse filosoof Benedictus de Spinoza

Welkom bij De Maandeditie, de onregelmatig verschijnende nieuwsbrief van despinoza.nl. In deze editie de volgende onderwerpen:

  • Recensies: een introductie op Wim Klever's Ethicom, Dawkins' The God Delusion en Israel's Enlightenment Contested;
  • Burger's Ethica vertaling geredigeerd;
  • Spinoza's boekenkast: een overzicht van de boeken die Spinoza in zijn kast had staan;
  • Berichten over onder meer Jonathan Israel, de Canon van de vanderlandse geschiedenis en meer...
De redactie wenst alle lezers alvast een goed uiteinde. Tot volgend jaar!

Laatst toegevoegde recensies

11 november 2006
Wim Klever's Ethicom

In 1996 bracht Wim Klever zijn levenswerk uit, genaamd "Ethicom Spinoza's Ethica vertolkt in tekst en commentaar". Na lang wachten is dit boek in een nieuwe druk verschenen bij uitgeverij Eburon. Een introductie.

Lees verder "Wim Klever's Ethicom" »

03 november 2006
'God is pas echt gevaarlijk'

De God van Spinoza is een heel bijzondere. Want die god schrijf je met een kleine 'g', niet met een grote. Spinoza was dan ook een criticus van religie. Een late navolger van Spinoza is Richard Dawkins. Die heeft zojuist een boek uitgebracht in zijn eigen, niet aflatende strijd tegen religie. Het boek draagt de titel 'The God Delusion', oftewel 'De God-illusie'. Een moderne bijbelkritiek, besproken door Rob van den Berg.

Lees verder "'God is pas echt gevaarlijk'" »

21 oktober 2006
De Verlichting was vooral radicaal

Niet de gematigde Voltaire, maar radicale denkers domineerden de Verlichting. Het was een Nederlands-Franse beweging van atheïsten en materialisten, schrijft Jonathan Israel in het tweede deel van zijn grote overzichtswerk. Een revolutionaire conclusie, vindt Marinus de Baar. Wie nog iets over de Verlichting denkt te kunnen melden, kan niet om Israel heen. Uit dagblad Trouw.

Lees verder "De Verlichting was vooral radicaal" »

Burger's Ethica

Eindelijk is het zo ver. De vertaling door Dionijs Burger van de Ethica is geredigeerd. Het werk is uitgevoerd onder redactie van professor Piet Steenbakkers. Henri Krop, Wiep van Bunge, Bart Leeuwenburgh en met name Ruben Buys hebben bijgedragen. Leon Kuunders en Piet hebben de wijzigingen doorgevoerd. De Ethica, zoals die nu te lezen valt, is werkelijk een getrouwe kopie van het handschrift van Burger. Door Piet Steenbakkers wordt nu de laatste hand gelegd op de annotaties. Die zullen nog aan de tekst worden toegevoegd.

De Ethica is pagina voor pagina te lezen via de volgende links: Voorblad, Deel I, Deel II, Deel III, Deel IV en Deel V. Er staat ook een pdf online.


Spinoza's boekenkast

Spinoza had een uitgebreide bibliotheek. De inhoud daarvan is na zijn overlijden in 1677 vastgelegd door notaris Van den Hove die de veilingcatalogus samenstelde. In 1888 is dit document door de toenmalige archivaris van Den Haag gepubliceerd. In 1965 is bij Brill uit Leiden de "Catalogus van de bibliotheek der Vereniging Het Spinozahuis te Rijnsburg uitgegeven." Daarin staat het overzicht van de 160 boeken en geschriften uit Spinoza's bibliotheek.

De pagina's uit de Catalogus met de titels zijn op de site overgenomen.Pagina 10, inleiding en verklaring van gebruikte tekens en afkortingen; Pagina 19, Aldabi, Meir - Biblia Sacra; Pagina 20, Biblia Sacra Hebraica - Calepinus, A.; Pagina 21, Calvijn - Mad. Daunoy; Pagina 22, Delgado - Elia Levita; Pagina 23, Epictetus - Hagada van Pesach; Pagina 24, Hippocrates - Justinianus; Pagina 25, Keppler, Joh. - Leonitius, J.; Pagina 26, Livius - Metius, A.; Pagina 27, Monluciano, A. M. - Pereira, bento; Pagina 28, Perez, A. - Quevedo, Don Fr. de; Pagina 29, Raetken - Scheiner, Chr.; Pagina 30, Schooten, Fr. à - Tacitus; Pagina 31, Tacitus - Virgilius; Pagina 32, Phrases Virgil. et Horat. - anoniem.


Laatst toegevoegde berichten

22 november 2006
Best een goed idee... Democratie

Het stemmen is in volle gang. Stemmen ja, geen kiezen. Want kiezen, dat doen de volksvertegenwoordigers waar we vandaag op stemmen. Stemmen, kiezen ... begrijpt u het verschil nog?

Lees verder "Best een goed idee... Democratie" »

11 november 2006
Lezing 'Kunnen zeggen wat je wil ...'

Afgelopen donderdag 9 november gaf Jonathan Israel de Thomas Moore lezing. Deze lezing, met als titel "Kunnen zeggen wat je wil is belangrijker dan kunnen geloven wat je wil" is afgedrukt in de Opinie bijlage van NRC Handelsblad van 11 november.

Lees verder "Lezing 'Kunnen zeggen wat je wil ...'" »

Lezing Jonathan Israel

Bij aanvaarding van zijn ere-doctoraat op woensdag 8 november j.l. sprak Jonathan Israel zijn voordracht "Radical Enlightenment, Mainstream Enlightenment and the World of Today" uit. Die lezing is integraal overgenomen en voorzien van (extra) links.

Lees verder "Lezing Jonathan Israel" »

10 november 2006
’Jonathan Israel beroept zich ten onrechte op Spinoza’

Volgens de Nijmeegse politieke filosoof Marin Terpstra trekt Jonathan Israel de verkeerde conclusies als hij de nederlandse cultuur identificeert met het Nederland als bakermat van de Verlichting. Want de Nederlandse geschiedenis kenmerkt zich door verzuiling, niet individualisering. Tim Houwen bericht in Trouw.

Lees verder "’Jonathan Israel beroept zich ten onrechte op Spinoza’" »

09 november 2006
Eredoctoraat voor Jonathan Israel

In de prachtige aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam werd gisteren een ere-doctoraat uitgereikt aan Jonathan Israel. Een foto impressie.

Lees verder "Eredoctoraat voor Jonathan Israel" »

04 november 2006
XXII - De noodwendigheid van het Spinozisme

Mededelingen vanwege Het Spinozahuis nummer 22 is uitgegeven in 1965 bij E.J. Brill te Leiden. Het bevat de lezing die door Dr. H.S. Frenkel op 8 mei 1965 te Rijsburg heeft gehouden.

Lees verder "XXII - De noodwendigheid van het Spinozisme" »

02 november 2006
Baruch Spinoza Goes Into Rehab at Yivo Institute

Spinoza werd op 23 jarige leeftijd verbannen uit de joodse gemeenschap. Die gebeurtenis vond 350 jaar geleden plaats, in 1656. In 'The New York Observer' een verslag van een conferentie die afgelopen zondag ter ere van deze gebeurtenis is gehouden. Door Phil Weiss.

Lees verder "Baruch Spinoza Goes Into Rehab at Yivo Institute" »

29 oktober 2006
De boekerij van Spinoza

Spinoza was een belezen man. De inhoud van zijn bibliotheek is bekend doordat na zijn overlijden een veilingcatalogus is gemaakt. Aan de hand van die lijst is de bibliotheek in het Spinozahuis te Rijsburg opgebouwd. De oorspronkelijke boeken zijn in 1677 verkocht. Welke boeken en geschriften bezat Spinoza?

Lees verder "De boekerij van Spinoza" »

Zit het verschil tussen goed en kwaad in onze hersenen?

Afgelopen week gingen op de Moral Brainconferentie in Gent gerenommeerde evolutiebiologen en neurologen met elkaar in discussie over de moraliteit van ons brein. Liggen de wortels van goed en kwaad verborgen tussen onze hersenkronkels? Kunnen we ons moreel vermogen manipuleren en wat betekent dat voor de omgang met onze medemens? Uit De Morgen van 20/10, door Marnix Verplancke.

Lees verder "Zit het verschil tussen goed en kwaad in onze hersenen?" »

Dit is De Maandeditie, een onregelmatig verschijnende nieuwsbrief van www.despinoza.nl. Inhoud, layout, uitvoering: redactie@despinoza.nl. De Maandeditie kan input van lezers gebruiken. Laat daarvoor je bericht of agendapunt weten aan de redactie. Alles uit deze uitgave is voor overname beschikbaar. Bronvermelding wordt op prijs gesteld.

Stuur deze e-mail door aan geïnteresseerden!!
Aanmelden op de nieuwsbrief kan door een 'subscribe' e-mail te sturen.
Afmelden kan door een 'unsubscribe' e-mail te sturen.

Plaats een reactie


Reacties

Aanbevolen

Powered by
Movable Type 4.1