«« Kijken en lezen
Begin

Referenties in de tekst

directe link naar dit bericht link naar de reacties rubriek: informatie | nieuws
Hoe worden de referenties uit de Ethica tekst benoemd? Er is een formaat afgesproken waarmee die uit de tekst worden afgeleid.

Om referenties te plaatsen in HTML tekst moet je elementen gebruiken met een bepaalde naam. In de tekst wordt vervolgens verwezen naar de naam van zo'n element.

De referenties uit de tekst van de Ethica worden als volgt benoemd.

Deel 1: E1
Deel 2: E2
Deel 3: E3
Deel 4: E4
Deel 5: E5

_

Bepalingen: Bp, name tag om volledige tekst
Onmiddelijk Klaarblijkelijke Waarheden: Okw, idem
Stellingen: St, idem

_

Aanhangsel: Ah
Aanmerking: Am
Anders: An
Bewijs: Bw
Bijstelling: Bs
Hulpstelling: Hs
Opheldering: Oh

Verwijzingen worden om de gedoelde woorden geplaatst.

Een aantal voorbeelden:
E1_BpI: verwijst naar de eerste bepaling uit deel één,
E1_OkwIV: verwijst naar de vierde onmiddelijk klaarblijkelijke waarheid uit deel één,
E2_StXIII_OkwI: verwijst naar de eerste onmiddelijk klaarblijkelijke waarheid van stelling dertien uit deel twee.

Op deze wijze kunnen de referenties eenvoudig uit de tekst worden afgeleid. De HTML standaard schrijft het vlolgende voor: "NAME tokens must begin with a letter ([A-Za-z]) and may be followed by any number of letters, digits ([0-9]), hyphens ("-"), underscores ("_"), colons (":"), and periods (".")."

Plaats een reactie


Reacties

Aanbevolen

Powered by
Movable Type 4.1