392

wordt bezig gehouden, waaruit dit spreekwoord ontstaan is: het is eene troost voor ongelukkigen metgezellen in hunne rampen te hebben; en daarentegen zal hij zich des te meer bedroeven, naarmate hij meer gelooft, dat hij minder is dan anderen. Hierdoor komt het, dat geen menschen meer tot afgunst geneigd zijn dan kleinmoedigen, en dat vooral zij de daden der menschen, meer om ze te berispen dan om ze te verbeteren, trachten waar te nemen, en dat zij eindelijk alleen de kleinmoedigheid prijzen en daarop roemen, maar zóó, dat zij toch kleinmoedig schijnen. En dit volgt uit dezen hartstogt even noodzakelijk, als uit de natuur van eenen driehoek, dat zijne drie hoeken gelijk zijn aan twee regten; en ik heb reeds gezegd, dat ik deze en dergelijke hartstogten kwaad noem, voorzoover ik alleen op het nut der menschen let. De wetten der natuur evenwel zien op de gemeenschappelijke volgorde der natuur, waarvan de mensch een deel is; hetgeen ik hier in het voorbijgaan heb willen herinneren, opdat niemand zou denken, dat ik hier de gebreken en ongerijmde daden der menschen heb willen verhalen en niet >>


aantal woorden: 185