366

voordeel in rekening brengt, bepaalt wat goed en kwaad is, en door geene wet gehouden wordt, om aan iemand dan aan zichzelven te gehoorzamen; en dus kan in den natuurlijken toestand de zonde niet gedacht worden: maar wel in den burgerlijken toestand, waarin volgens gemeen overleg beslist wordt, wat goed of kwaad is, en ieder gehouden wordt aan den staat te gehoorzamen. Dus is zonde niets anders dan ongehoorzaamheid, welke derhalve alleen volgens het regt van den staat gestraft wordt; en daarentegen wordt gehoorzaamheid den burger als verdienste toegerekend, dewijl hij daardoor waardig wordt geacht, om de voorregten van den staat te genieten. Verder is in den natuurlijken toestand niemand volgens algemeene toestemming meester van eenig ding, en er bestaat niets in de natuur, dat het eigendom van dezen en niet van dien mensch kan genoemd worden; maar alles is van allen, en dus kan er in den natuurlijken toestand geen wil gedacht worden, om aan ieder het zijne te geven, of aan iemand iets, dat het zijne is, te ontnemen, dat >>


aantal woorden: 173