364

rust stellen, dat zij niets zullen doen wat op het verderf van anderen zou kunnen uitloopen. Hoe dit nu geschieden kan, namelijk dat menschen die noodzakelijk aan hartstogten onderworpen (volgens bijst. stell. 4 van dit deel) en onstandvastig en weifelend (volgens stell. 33 van dit deel) zijn, elkander kunnen gerust stellen en op elkander vertrouwen, blijkt uit stell. 7 van dit deel en uit stell. 39 deel 3: namelijk dat >>


aantal woorden: 71