359

(volgens de bijstell. van dezelfde stell.) trachten te maken, dat anderen hetzelfde liefhebben. En omdat dit goed (volgens de vorige stell.) aan allen gemeenschappelijk is, en allen zich daarin kunnen verheugen; zal hij dus (om dezelfde reden) trachten te maken, dat allen zich in hetzelfde verheugen, en (volgens stell. 37 deel 3) des te meer, naarmate hij dit goed meer geniet; w.t.b.w.

Aanmerking I. Die alleen door hartstogt tracht te bewerken, dat de overigen liefhebben, wat hij zelf liefheeft, en dat de overigen volgens zijn inzigt leven, handelt alleen met drift, en is daarom hatelijk, vooral voor hen, aan welke andere dingen behagen, en die daarom ook hun best doen en met dezelfde drift zoeken te bewerken, dat de overigen daarentegen volgens hun inzigt leven: Daar verder het hoogste goed, dat de menschen ten gevolge van hartstogt najagen, dikwijls zoodanig is, dat slechts één het bezitten kan, zoo gebeurt het daardoor, dat zij, die het liefhebben, zich zelven niet gelijk blijven, en tenzij >>


aantal woorden: 164