353

overeenkomt (volgens bijst. stell. 31 van dit deel), dit is (gelijk vanzelfs spreekt) een mensch. Maar een mensch handelt volstrekt volgens de wetten zijner natuur, wanneer hij volgens de leiding der rede leeft (volgens bep. 2 deel 3), en alleen inzooverre komt hij steeds noodzakelijk met de natuur van eenen anderen mensch overeen (volgens de vorige stell.). Dus is er voor een mensch onder de enkele dingen niets nuttiger dan een mensch. w.t.b.w.

Bijstelling II. Wanneer ieder mensch het meest zijn eigen nut zoekt, dan zijn de menschen het nuttigst voor elkander. Want naarmate ieder mensch meer zijn eigen nut zoekt en zich tracht te bewaren, is hij meer met deugd begaafd (volgens stell. 20 van dit deel), of wat hetzelfde is (volgens bep. 8 van dit deel), hij is met des te grooter vermogen begaafd, om volgens de wetten zijner natuur te handelen, dat is (volgens stell. 3 deel 3) om volgens de leiding der rede te leven. Maar de menschen komen dan het meest van natuur over- >>


aantal woorden: 170