349

32 deel 3 met de aanm.), of om andere redenen (zie de voornaamste daarvan in aanm. stell. 55 deel 3). En dus zal het daardoor geschieden (volgens bep. 7 der hartst.) dat Paulus Petrus haat, en bij gevolg zal het gemakkelijk geschieden (volgens stell. 40 deel 3 met de aanm.) dat Petrus Paulus wederkeerig haat, en dus (volgens stell. 39 deel 3) dat zij elkander trachten kwaad te doen, dat is (volgens stell. 30 van dit deel) dat zij met elkander in strijd zijn. Maar de hartstogt van droefheid is altijd een lijdende toestand (volgens stell. 59 deel 3); dus kunnen de menschen voorzoover zij aangetast worden door hartstogten, die lijdende toestanden zijn, met elkander in strijd zijn; w.t.b.w.

Aanmerking. Ik heb gezegd, dat Paulus Petrus haat, omdat hij zich verbeeldt, dat hij hetzelfde bezit, wat Paulus zelf ook liefheeft. Hieruit schijnt oppervlakkig te volgen, dat deze twee >>


aantal woorden: 149