346

zakelijk ook met datgene strijdig zijn, wat met onze natuur overeenkomt, dat is (volgens de vorige stell.) strijdig met het goede of kwaad. Dus kan niets, behalve voorzoover het met onze natuur overeenkomt, goed wezen, en dus, naarmate iets meer met onze natuur overeenkomt, is het des te nuttiger, en omgekeerd; w.t.b.w.

Stelling XXXII. Voorzoover de menschen aan lijdende toestanden onderhevig zijn, inzooverre kan niet gezegd worden, dat zij van natuur overeenkomen.

Bewijs. Wanneer men zegt dat dingen van natuur overeenkomen, verstaat men dat zij in vermogen overeenkomen (volg. stell. 9 deel 3); niet in onvermogen of ontkenning, en dus (zie aanm. stell. 3 deel 2) ook niet in eenen lijdende toestand. Voor zoover dus de menschen aan lijdende toestanden onderworpen zijn, kan men niet zeggen, dat zij van natuur overeenkomen; w.t.b.w.

Aanm. Dit spreekt ook van zelfs. Want die zegt, dat wit en zwart alleen daarin >>


aantal woorden: 148