345

zal het noodzakelijk óf goed óf onverschillig wezen. Indien dit gesteld wordt, namelijk dat het noch goed noch kwaad is, dan zal dus (volgens de o.k.w. van dit deel) niets uit zijne natuur volgen, dat voor het bewaren van onze natuur dienstig is, dat is (volgens de onderstelling) dat voor het bewaren van de natuur van het ding zelve dienstig is. Doch dit is ongerijmd (volgens stell. 6 deel 3). Dus zal het, voor zoover het met onze natuur overeenkomt, noodzakelijk goed zijn; w.t.b.w.

Bijstelling. Hieruit volgt, dat naarmate een ding meer met onze natuur overeenkomt, het deste nuttiger of beter voor ons is, en daarentegen naarmate eenig ding nuttiger voor ons is komt het met onze natuur meer overeen. Want voorzoover het met onze natuur niet overeenkomt, zal het noodzakelijk van onze natuur verschillend of daarmede strijdig wezen. Indien het verschillend is, dan zal het (volgens stell. 29 van dit deel) noch goed noch kwaad kunnen zijn; indien het strijdig is, dan zal het nood- >>


aantal woorden: 167