342

den. Dus is (volgens de stell. 26 en 27 van dit deel) het hoogste nut of (volgens bep. 1 van dit deel) het hoogste goed de kennis van God. Verder handelt de geest alleen in zooverre als hij begrijpt (volgens stell. 1 en 3 deel 3), en alleen in zooverre (volgens stell. 23 van dit deel) kan volstrekt gezegd worden, dat hij door deugd handelt. Dus is begrijpen de volstrekte deugd van den geest. Maar het hoogste, dat de geest begrijpen kan, is God (gelijk wij daarjuist bewezen hebben). Dus is de hoogste deugd van den geest God te begrijpen of te kennen; w.t.b.w.

Stelling XXIX. Eenig enkel ding welks natuur van de onze geheel verschillend is, kan ons vermogen van handelen niet bevorderen noch beperken, en in 't algemeen geen ding kan goed of kwaad voor ons wezen, tenzij het iets met ons gemeen heeft.

Bewijs. Het vermogen van eenig enkel ding, en bij gevolg (volgens bijst. stell. 16 deel 2) het vermogen van eenen mensch, waardoor hij bestaat en werkt, wordt niet bepaald dan door eenig >>


aantal woorden: 179