324

alleen voorzoover zij als hartstogt beschouwd wordt.

Bewijs. Een hartstogt is een denkbeeld, waardoor de geest eene grootere of kleinere kracht van bestaan zijns ligchaams, dan te voren, bevestigt (volgens de alg. bep. der hartst.); en dus (volgens stell. 1 van dit deel) heeft hij niets stelligs, dat door de tegenwoordigheid der waarheid kan waargenomen worden; en bijgevolg kan de ware kennis van goed en kwaad, voorzoover zij waar is, geenen hartstogt beteugelen. Maar voorzoover zij hartstogt is (zie stell. 8 van dit deel) alleen in zooverre zal zij (volgens stell. 7 van dit deel), indien zij sterker dan de te beteugelen hartstogt is, eenen hartstogt kunnen beteugelen; w.t.b.w.

Stelling XV. De begeerte, die uit ware kennis van goed en kwaad voortkomt, kan door vele andere begeerten, die uit hartstogten, waardoor wij worden aangetast, voortkomen, uitgebluscht of bedwongen worden.

Bewijs. Uit de ware kennis van goed en >>


aantal woorden: 148