286

Want schande is droefheid, die volgt op eene daad, waarover men zich schaamt; schaamte daarentegen is vrees of angst voor schande, waardoor de mensch van het verrigten van iets schandelijks wordt afgehouden. Tegen de schaamte wordt gewoonlijk de onbeschaamdheid overgesteld, welke in den daad geen hartstogt is, gelijk ik ter zijnen plaatse zal aantoonen: maar de namen der hartstogten (gelijk ik reeds herinnerd heb) zien meer op hun gebruik dan op hunne natuur. En hiermede heb ik de hartstogten van blijdschap en droefheid, die ik mij had voorgesteld te ontvouwen, afgehandeld. Derhalve ga ik over tot die, welke ik tot de begeerte terugbreng.

XXXII. Verlangen is begeerte of neiging om iets te verkrijgen, welke door de herinnering aan dat ding wordt aangekweekt, en te gelijk door de herinnering aan andere dingen, die het bestaan van dat begeerlijke ding buitensluiten, wordt beperkt.

Opheldering. Wanneer wij ons ergens aan herinneren, dan worden wij, gelijk wij reeds >>


aantal woorden: 157